Képzéseink


Salgótarjáni Szakképzési Centrum
Mikszáth Kálmán Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

 

Fontos változások

 

Az iskolarendszerű szakképzésben olyan változások történtek, amelyek mind a szülők, mind a diákok, mind a pedagógusok számára újdonságok. 2016 szeptemberétől a szakképzésben bevezetésre került új fogalomként a szakgimnázium, és átalakul a szakközépiskola jelentése.

Szakgimnázium: Olyan 4+1 éves oktatási forma, melynek során a választott ágazatnak megfelelő szakmai előképzésben részesülnek a tanulók, kötelezően érettségiznek 4 év után az ágazatukhoz tartozó szakmai tárgyakból, mellyel szakképesítést is szerezhetnek.  Ezt követően egy év alatt juthatnak technikusi képzés formájában a szakmacsoportjuknak megfelelő magasabb szintű OKJ-s végzettséghez. Négy, vagy öt év alatt, így egy OKJ-s bizonyítványt is szereznek az érettségi mellett.

Szakközépiskola: Olyan 3+2 éves oktatási forma, melynek során a választott szakmacsoportbeli szakmájukat 3 év alatt sajátíthatják el a diákok, majd ezt követően 2 év alatt érettségi bizonyítványhoz juthatnak a szakmunkások szakközépiskolájában.

 

Képzéseink

 

A felvételi eljárás során a Jelentkezési lapon az intézmény OM (203048) azonosítója mellett a tagozatkód megadása szükséges. Figyelmesen járjanak el a jelentkezés során, mert egy esetleges elírás teljesen más képzést jelent!

 

Szakközépiskolai Képzés

A következő képzéseket terveztük indítani a 2019/20-as tanévben Balassagyarmaton:

Tagozat kód Jellemzők Felvehető létszám
9221 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Eladó OKJ 34 341 01 (Balassagyarmat)

28 fő
9222 18. Vendéglátás-turisztika szakmacsoport

Szakács OKJ 34 811 04 (Balassagyarmat)

28 fő
9223 18. Vendéglátás-turisztika szakmacsoport

Pincér OKJ 34 811 03 (Balassagyarmat)

28 fő
9224 21. Élelmiszeripar szakmacsoport

Pék-Cukrász OKJ 34 541 11 (Balassagyarmat)

28 fő
9225 18. Vendéglátás-turisztika szakmacsoport

Fogadós OKJ 34 811 06 (Balassagyarmat)

14 fő
9226 21. Élelmiszeripar szakmacsoport

Húsipari termékgyártó OKJ 34 541 03 (Balassagyarmat)

14 fő
9227 17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Eladó OKJ 34 341 01 (Rétság)

14 fő
9228 18. Vendéglátás-turisztika szakmacsoport

Szakács OKJ 34 811 04 (Rétság)

14 fő

A tanulók, a 9. évfolyam második félévében szintvizsgát tesznek, melynek eredményétől függően lehet Tanulószerződést kötniük. A Tanulószerződéssel rendelkező tanulók onnantól kezdve szakmai gyakorlatukat már nem az iskolában töltik, hanem a szerződött üzleti partnernél.

Szakgimnáziumi Képzés

A szakgimnáziumi képzés során a szakképzési ágazathoz tartozó szakmai felkészítés történik. A kötelező érettségi tárgyak mellé bekerült a szakmai tárgy is. Így az érettségi mellé már egy szakmát is szerezhetnek a tanulók, további 1 év alatt, pedig a régi technikusi végzettségnek megfelelő, magasabb szintű OKJ-s szakmát szerezhetnek. Az érettségi vizsga további feltétele az 50 órás közösségi szolgálat teljesítése.

 

A következő képzéseket terveztük indítani a 2019/20-as tanévben Balassagyarmaton:

Tagozat kód Jellemzők Felvehető létszám
9111 XXVI. Kereskedelem ágazat, érettségivel Eladó, vagy +1 év Kereskedő kimeneti lehetőség

(4+1 év) Balassagyarmati képzőhely

34 fő
9112 XXVII. Vendéglátóipar ágazat, érettségivel Pincér, vagy +1 év Vendéglátásszervező kimeneti lehetőséggel (4+1 év) Balassagyarmati képzőhely 34 fő
9113 XXXVIII. Rendészet és közszolgálat ágazat, érettségivel Közszolgálati ügykezelő, vagy +1 év

közszolgálati ügyintéző kimeneti lehetőség

(4+1 év) Balassagyarmati képzőhely

34 fő

 

Érettségire Épülő Szakmai Képzés – nappali

 

Jellemzők
Kereskedelmi képviselő OKJ 54 341 02

Érettségire épülő 2 éves képzés

Vendéglátásszervező OKJ 54 811 01

Érettségire épülő 2 éves képzés

Vendéglátásszervező-vendéglős OKJ 54 811 01

(Csak a nálunk ágazati érettségit tetteknek, 1 éves képzés)

Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ 54 344 01

Érettségire épülő 2 éves képzés

Vállalkozási mérlegképes könyvelő (ráépülés) OKJ 55 344 07

(már pénzügyi végzettséggel rendelkezőknek)

Irodai titkár OKJ 54 346 03

Érettségire épülő 2 éves képzés

Közszolgálati ügyintéző OKJ 54 345 01

Érettségire épülő 2 éves képzés

Informatikai rendszerüzemeltető OKJ 54 481 06

Érettségire épülő 2 éves képzés

Azoknak az érettségizett, 25 év alatti fiataloknak a jelentkezését várjuk az érettségire épülő szakmai képzéseinkre, akik egy magasabb szintű, így piacképesebb végzettséget kívánnak szerezni az alábbi szakmákban:

Érettségire Épülő Szakmai Képzés – esti felnőttoktatás

Azoknak az érettségizett diákok a jelentkezését várjuk az érettségire épülő szakmai képzéseinkre, akik egy magasabb szintű, így piacképesebb végzettséget kívánnak szerezni az alábbi szakmákban:

 

Jellemzők

Felvehető létszám

Kereskedő OKJ 54 341 01
Érettségire épülő 2 éves képzés

30 fő

Vendéglátásszervező OKJ 54 811 01
Érettségire épülő 2 éves képzés

30 fő

Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ 54 344 01
Érettségire épülő 2 éves képzés

30 fő

Irodai titkár OKJ 54 346 03
Érettségire épülő 2 éves képzés

15 fő

Informatikai rendszerüzemeltető OKJ 54 481 06
Érettségire épülő 2 éves képzés

15 fő

 

Szakmai Képzés – esti felnőttoktatás

 

Jellemzők

Felvehető létszám

Eladó OKJ 34 341 01

28 fő

Szakács OKJ 34 811 04

28 fő

Pincér OKJ 34 811 03

28 fő

Cukrász OKJ 34 811 01

28 fő

 

Kizárólag Közismereti

(Szakmunkások Szakközépiskolája)

Mindazok számára pedig, akik felnőttként, szakmunkás bizonyítvánnyal szeretnének érettségi vizsgát tenni, Balassagyarmaton, Rétságon és Nógrádsápon 2 éves szakmunkások szakközépiskolája képzés indul esti tagozaton. Az érettségin négy tantárgyból kell vizsgázni, a választható ötödik tantárgyat kiváltja a szakmunkás bizonyítvány.

Balassagyarmaton, nappali munkarend szerinti képzést is szándékozunk indítani.

Erre épít a 3 + 2 éves szakközépiskolai képzés. A 3 éves szakmai képzés után megszerzett szakmunkás bizonyítvány birtokában itt és így lehet 2 év alatt érettségi bizonyítványhoz jutni.

 

HÍD program

 A következő képzéseket tervezzük indítani a 2019/20-as tanévben Balassagyarmaton:

 

Jellemzők

Felvehető létszám

17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport Élelmiszer-, vegyi áru eladó (rész szakképesítés) OKJ 21 541 01 – 2 éves képzés

10 fő

 

Azoknak ajánljuk, akik betöltötték a 15. életévüket, de csak 6. általános iskolai évfolyamot végeztek el. Magasabb óraszámban tanulnak közismereti tantárgyakat (alapkompetenciák fejlesztése céljából), kisebb óraszámban szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat. Megfelelő tanulmányi eredmények elérésével ösztöndíj is jár a tanulónak!

Az ÉLELMISZER-, VEGYI ÁRU ELADÓ. A kereskedelmi egységekben kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat.

Kedves Érdeklődők!

Bízunk abban, hogy széles látókörű, művelt, önmagával és másokkal szemben igényes, az emberi értékeket megbecsülő, hasznos állampolgárokat nevelhetünk iskolánk falai között.

Köszönjük a megtisztelő figyelmet!

Amennyiben iskolánk, tagintézményünk felkeltette érdeklődésüket, úgy további információ az alábbi elérhetőségeken szerezhető be:

Salgótarjáni Szakképzési Centrum Mikszáth Kálmán Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

OM azonosító: 203048

Nappali képzésben:               2660 Balassagyarmat, Hétvezér út 26. 06-35/301-999, 501-190, 501-199 Fax: 06-35/301-966

Felnőttoktatásban:                2660 Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2.  06-35/300-963

E-mail: mkkevig@mkkevig.sulinet.hu