Ulrich Hofmann tanár úr vendégtanítása


Jó néhány kollégánk számára ismerősen cseng a németországi Chemnitz városának neve, hiszen 2007-2011 között itt teljesítették nyári gyakorlatukat iskolánk szakács, pincér, cukrász tanulói és néhányan a leendő eladók közül is. 2017 decemberében pedig Zérczi Miklós igazgató úr és három kollégánk látogatott el ebbe a közel 300.000 lakosú szászországi iparvárosba.

Ennek a településnek egyik középiskolájában tanít történelmet és irodalmat Ulrich Hofmann tanár úr, aki először 2005-ben töltött el egy hetet Balassagyarmaton, és azóta (a 2008-as év kivételével) minden év februárjában ellátogat ide, hogy iskolánk német nyelvet tanuló diákjaink órákat tartson. Hofmann tanár úr a Chemnitztől mintegy 15 kilométerre fekvő Flöhában lakik feleségével, Angelával és unokájával, Aaronnal, akik –
immár hagyományosan – szintén ellátogattak városunkba.

Aaron, az unoka másodikos korában már járt nálunk, akkor a Szabó Lőrinc Általános Iskolába járt, az ottani német tagozatos osztályba. Különleges élményt jelentett mind Aaron, mind a szabós 7. B osztályos diákok számára az idei újbóli találkozás. Érdekes volt öt év után újra látni egymást és megtapasztalni, mennyit fejlődött ez alatt a magyar gyerekek nyelvtudása.

Aaron a Szabó Lőrinc Általános Iskolában

A Szabó Lőrinc Általános Iskolában Hofmann úr is bekapcsolódott a német nyelvi tanórákba.

Bár a mikszáthos diákok közül sokan most először találkoztak Hofmann úrral, és ők kezdetben talán nem mindent értettek meg a tanár úr szavaiból, de aztán élvezettel kapcsolódtak be az óra menetébe és (persze olykor a német nyelvet tanító kollégák segítségét is igénybe véve) bátran válaszoltak is a tanár úr kérdéseire.
Az órák a legkülönbözőbb témaköröket ölelték fel: a szabadidő eltöltésétől kezdve, a napirenden és a divaton keresztül egészen Berlin nevezetességeiig. Utóbbi témakört az esti érettségis csoportban beszéltük meg, ezen az órán egyébként Imre Éva tanárnővel a 13. KK/Bgy osztály angolt tanuló tagjai is részt vettek. Hofmann tanár úr folyékonyan beszéli az angol nyelvet, sőt a magyar nyelv elsajátítása terén is sokat fejlődött 2005 óta.

Jó hangulat Hofmann úrral a németórákon

Hofmann úr programját minden évben egy egynapos kirándulás teszi színesebbé, idén Budapestre, az Aquincum Múzeumba látogattunk el. Czibulya Márk és Varga Zsolt tanár úr, valamint Stolczné Pintér Annamária tanárnő kíséretében a kiránduláson a 9. V. osztály német nyelvet tanuló diákjai, Oláh Kevin, Pap Enikő és Lipták Gabriella is részt vettek. Az egykor a Római Birodalomhoz tartozó település maradványainak (a Romkert) és az itt felszínre került több ezer tárgynak a megtekintése mindenki számára nagy élményt jelentett.

Aquincumban a csapat

Az érdeklődő kollégák kedden este a pincér kabinetben megrendezett kötetlen beszélgetés során kérdezhették Hofmann urat és feleségét a legkülönbözőbb témákról. A beszélgetés során szóba került a jövő nyáron Németországban talán ismét sorra kerülő nyári gyakorlat is. A megfelelő gyakorlati helyek kiválasztásához Hofmann tanár úr ezúttal is felajánlotta segítségét, és ezért valamennyi kollégánk nevében előre is szeretnénk köszönetet mondani neki. A kedd esti összejövetel során Horváth Zita tanárnő szervezésében televíziós interjú is készült a tanár úrral.

Kötetlen beszélgetés német vendégeinkkel

Az egyhetes programot péntek délután a Dolce Vita pizzériában
búcsúvacsora zárta le, majd másnap reggel Hofmann úr és családja – a reggeli ezúttal is Ipolybalogon, Czibulya Márk tanár úréknál volt – visszaindult Németországba.

“Auf Wiedersehen, Ulrich. Wir treffen uns wieder im Jahr 2021.”

Varga Zsolt