Hol sírjaik domborulnak


A Rákóczi Akadémia rendezvényünk előadója ez évben dr. Kökény István jogász, történész, járási bíró volt. A felvidéki gyökerekkel rendelkező előadó személyes történetén keresztül kalauzolt el bennünket a kies oroszországi vidékékre vetítettképes előadásában. A Hol sírjaik domborulnak – Nagyapám nyomában a Don-kanyarban című előadásra megtelt az egykori vármegyeháza díszterme. Saját diákjainkon kívül elfogadták a meghívást a Szent Imre Katolikus Gimnázium és Balassi Bálint Gimnázium 1-1 osztálya is. Az előadó már az első percben megnyerte a közönségét közvetlen, finom humorral vegyített, a diákok nyelvén szóló, ugyanakkor végig precízen megfogalmazott beszédével. Elkalauzolta a jelenlévőket az egykori Magyarországra – a mai Felvidékre – és bemutatta az ott élő embereket és a személyes kötődés fogtán a nagyapját. A fiatalembert, akit besoroztak katonának és a frontra küldtek. Aki nem láthatta soha gyermekét és viszont. Azt a fiatal katonát, akiről a felesége nem kapott semmi információt, levelet hogylétéről. Akit később eltűntnek, majd végül halottnak nyilvánítottak. Elmesélte a nagymamája utolsó kérést/kívánságát, hogy ha módjában áll, adja meg nagyapjának a végső tisztességet. Az unoka immár felnőtt, házas, kétgyermekes édesapaként felkutatva a levéltárakat, levelezve a hazai és orosz honvédséggel részletesen utánajárt nagyapja sorsának. Megtudta, hogy hol volt az utolsó hír a nagyapja századáról és azt is, hogy miként érte végzetes bombatámadás a szakasz bázisát, ahol mindenki elpusztult. Ezután kezdetét vette a szervezkedés, orosz nyelvleckéket vett és felkészült az utazásra. Tavaly tavasszal indult útjára fiával. Végig járták gyalogosan azt az útvonalat, ahol a nagyapjáék is meneteltek, ezzel is lélekben még inkább közel kerülni hozzá. Végül elértek a sírhelyhez, ahol kiszórták az otthonról hozott anyaföldet és teljesítve a nagymama végakaratát, végtisztességben részesítette sosem látott nagyapját. Megható, a család-, nemzet- és hazaszeretettől vezérelt előadást hallhatunk. Nem csak egy élménybeszámolót, hanem egy lélekemelő tanúságtételt kaptak a jelenlévők.