30. Madách-Mikszáth vers-és prózamondó verseny -pályázati felhívás


Ebben a tanévben immár harmincadik alkalommal rendezi meg iskolánk a Madách Imre-Mikszáth Kálmán vers-és prózamondó versenyt.

A jubileumi évforduló miatt a program ezúttal kétnapos lesz.

Január 16-án 16. 30 órai kezdettel nosztalgiaestet rendezünk, felidézve az elmúlt harminc év emlékezetes pillanatait.Másnap, január 17-én 9 órakor veszi majd kezdetét a versmondó verseny a balassagyarmati hajdani megyeháza dísztermében.

A versmondó verseny pályázati felhívása itt olvasható.

„Egy írót kitüntetni nem lehet sem diadalkapuval, sem koszorúkkal úgy, mint azzal, ha őt műveiben megösmerik: ez a legnagyobb jutalma.” (Mikszáth Kálmán)

Tisztelt Igazgató Asszony!

Tisztelt Igazgató Úr!

A Salgótarjáni SZC Mikszáth Kálmán Középiskolája 2020. január 17-én immár 30. alkalommal rendezi meg Madách Imre-Mikszáth Kálmán vers- és prózamondó versenyét.

Helyszín: a Vármegyeháza díszterme

Balassagyarmat, Civitas Fortissima tér 2.

A verseny kezdete: 9 óra

Sorszámhúzás és regisztráció 8. 15 órától

A versenyzőknek két művel (vers vagy próza) kell készülniük.

  1. A kötelező alkotásokkal ezúttal Szabó Lőrinc emléke előtt tisztelgünk, aki gyermekkora egy részét az általa „Tündérvárosnak” nevezett Balassagyarmaton töltötte, és 2020-ban ünnepeljük születésének 120. évfordulóját.
  2. A kötelező mű mellett a versenyzőknek egy szabadon választott alkotással kell készülniük, utóbbival kapcsolatban megkötés nincs.

Az előadások időtartama ne lépje túl az 5 percet!

Nevezési határidő: 2019. december 17.

/a mellékelt nevezési lapon postán, faxon vagy elektronikus levélben/

Intézményenként két-három tanuló nevezhető.

Nevezési díj nincs.

Az első három helyezett értékes jutalomban részesül.

Örömteli felkészülést kívánunk!

Balassagyarmat, 2019. november 15.

Üdvözlettel:

Bellér Annamária                                                                             Zérczi Miklós
munkaközösség-vezető                                                               tagintézmény-vezető

A Salgótarjáni SZC Mikszáth Kálmán Középiskolája a Madách-Mikszáth vers- és prózamondó verseny keretében képzőművészeti pályázatot is meghirdet, melynek témája kapcsolódik a verseny névadóihoz és idei kötelező alkotójához:

Montázs technikával mutassátok be „Palócföld irodalmi triásza”: Mikszáth Kálmán, Madách Imre vagy Szabó Lőrinc életútját és/vagy alkotásait! A pályamű a montázson belül bármilyen technikával készülhet, a kiválasztott alkotó életének főbb mozzanatait, műveit, az azokhoz kapcsolódó bármilyen asszociációkat (illusztráció, szereplők bemutatása stb.) tartalmazza, maximális mérete pedig A/3-as nagyságú legyen.

Figyelem! A képzőművészeti pályázaton BÁRKI részt vehet, függetlenül attól, hogy mond-e verset vagy sem.

A műveket az alkotó nevével, életkorával, iskolájának (esetleg felkészítő tanárának) nevével együtt postán (vagy elektronikus úton) kérjük eljuttatni címünkre.

A pályaművek beérkezésének határideje:

2020. január 8.

Postai cím:

Salgótarjáni SZC Mikszáth Kálmán Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (humán munkaközösség)

2660 Balassagyarmat, Hétvezér utca 26.

e-mail-cím:

mkkevig@mkkevig.sulinet.hu

A határidőre megkapott pályaműveket nyilvánosan a Madách-Mikszáth vers- és prózamondó verseny kertében értékeljük. A három legsikeresebb pályamű készítője tárgyjutalomban részesül.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályamunkákat nem lehet visszaigényelni!

Eredményes, örömteli munkát kívánunk!

Balassagyarmat, 2019. november 15.

Üdvözlettel:

Bellér Annamária                                                                             Zérczi Miklós

munkaközösség-vezető                                                                           tagintézmény-vezető