Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra


Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra

A Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthető ösztöndíjszerződésekről,
valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás alapján a katonai oktatást is folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében, nappali munkarendű szakképzés keretében hallgatói jogviszonyban álló; továbbá iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formában, szakképzés keretében  tanulmányokat folytató tanulók.

Felsőoktatásban vagy felsőfokú szakképzésben az alábbi szakokon/szakirányokon tanulóknak lehet pályázni:

Kar/szak Szakirány Végzettség megnevezése Foglalkoztatás kezdete
építőmérnöki, építészmérnöki építőmérnök, építészmérnök építőmérnök, építészmérnök 2023.
repülőmérnöki alapképzési szak közforgalmi repülőgép-vezetői közforgalmi repülőgép-vezetői 2023.
BMGE Aviation Engineer (műszaki előképzettséggel) /Aviation Specialista légiforgalmi pilóta program (Mester képzés) másodpilóta / első tiszt 2022.
BMGE, Óbudai Egyetem villamosmérnöki Infokommunikációs rendszerek, infokommunikációs technológiák villamosmérnök 2023.
BMGE, Óbudai Egyetem villamosmérnöki Infokommunikációs rendszerek, infokommunikációs technológiák mérnök-informatikus 2021. (2022.)*
BMGE, villamosmérnöki (mesterképzés) vezeték nélküli rendszerek és alkalmazások villamosmérnök 2021. (2022.)*  
BMGE Villamosmérnöki és Informatikai Kar Beágyazott és irányító rendszerek specializáció villamosmérnök (BSC/MSC) 2020. (2021.)*
BMGE Villamosmérnöki és Informatikai Kar Infokommunikációs rendszerek specializáció villamosmérnök (BSC/MSC) 2020. (2021.)*
Kar/szak Szakirány Végzettség megnevezése Foglalkoztatás kezdete
építőmérnöki építőmérnök építőmérnöki Bsc/szerkezetmérnöki Msc 2021. (2022.)*
informatikai mérnökinformatikus mérnökinformatikus 2021., 2022., 2023.,
vegyészmérnöki vegyészmérnök vegyészmérnök 2020., 2021.,2022.,2023.
villamosmérnöki villamosmérnök villamosmérnök 2021., 2022., 2023.
építőmérnöki mélyépítő építőmérnök 2021., 2022., 2023.
gépészmérnök általános gépész gépészmérnök 2021., 2022., 2023.
ELTE Természettudományi Kar, Földrajz- és Földtudományi Intézet, Meteorológiai Tanszék Meteorológus meteorológus 2020.
Óbudai Egyetem, Alba Régia Műszaki Kar, Geoinformatikai Intézet Földmérő és földrendező mérnök alapszak földmérő és földrendező mérnök 2020.
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatikai Kar, Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék térképész térképész 2020.
BMGE, Építőmérnöki Kar építőmérnök, földmérő szakirány földmérő és térinformatikai mérnök 2020.
PTE,  Földrajz és Földtudományi Intézet földrajz, vagy földtudományi BSC, térképészet és geoinformatika spcializáció geoinformatikus / geográfus 2020.
Kar/szak Szakirány Végzettség megnevezése Foglalkoztatás kezdete
SZTE Természettudományi és Informatikai Kar, Földrajzi és földtudományi Intézet geoinformatikus /geográfus geoinformatikus 2020.
Általános Orvostudományi Kar, 2. évfolyamos hallgató általános orvos általános orvos 2024.
Általános Orvostudományi Kar, 3. évfolyamos hallgató általános orvos általános orvos 2023.
SE ETK Ápolás és betegellátás ápoló ápoló 2021.
SE ETK Ápolás és betegellátás mentőtiszt mentőtiszt 2021.
SE ETK Ápolás és betegellátás orvosi diagnosztikai analitikus orvosi diagnosztikai analitikus 2021.
SE ETK Egészségügyi Gondozás és Prevenció népegészségügyi ellenőr Népegészségügyi ellenőr 2021.
DE EK Ápolás és betegellátás mentőtiszt mentőtiszt 2021.
DE EK Ápolás és betegellátás ápoló ápoló 2021.
PTE Ápolás és betegellátás ápoló ápoló 2021.
PTE Ápolás és betegellátás orvosi diagnosztikai analitikus Orvosi diagnosztikai analitikus 2021.
SZTE Ápolás és betegellátás ápoló ápoló 2021.
ME EK Ápolás és betegellátás ápoló ápoló 2021.
Kar/szak Szakirány Végzettség megnevezése Foglalkoztatás kezdete
ME EK Ápolás és betegellátás orvosi diagnosztikai analitikus Orvosi diagnosztikai analitikus 2021.
Általános orvostudományi kar, 4. évfolyamos hallgató általános orvos általános orvos 2022.
logisztikai menedzser logisztikai ügyintéző logisztikai menedzser 2021., 2022.,2023.

Szakképzésben tanulók részére az alábbi szakképzettséget szerzőknek lehet pályázni:

Szakmacsoport / Szakképző Centrum Ágazat Végzettség megnevezése Foglalkoztatás kezdete
Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma repülőgép szerelő repülőgép szerelő 2020 (2021)*
Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma avionika avionikus 2020 (2021)*
Szolnoki Műszaki Szakképzési Centrum Baross Gábor Gépipari, Közlekedési Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája repülőgép-szerelő (2 év) repülőgép szerelő 2020 (2021)*
Logisztika páncélos és gépjármű technikai autószerelő 2020.
Logisztika Páncélos és gépjármű technikai autóvillamossági szerelő 2020.
Logisztika Páncélos és gépjármű technikai gépkocsivezető C jogosítvány 2020.
Logisztika Különleges berendezés technikai gépszerelő/műszerész 2020.
Szakmacsoport / Szakképző Centrum Ágazat Végzettség megnevezése Foglalkoztatás kezdete
Logisztika Különleges berendezés technikai gépkocsivezető C jogosítvány 2020.
Logisztika Különleges berendezés technikai autóvillamossági szerelő/műszerész 2020.
Logisztika Elektronikai elektronikai műszerész 2020.
Budapesti Varga Márton Kertészeti és Földmérési Szakgimnázium Földmérő, földügyi és térinformatikus technikus földmérő, térinformatikus technikus 2020.
Pécsi SZC Pollack Mihály Szakgimnázium Földmérő, földügyi és térinformatikus technikus földmérő, térinformatikus technikus 2020.
Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakgimnázium Földmérő, földügyi és térinformatikus technikus földmérő, térinformatikus technikus 2020.
Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Szakközépiskola Földmérő, földügyi és térinformatikus technikus földmérő, térinformatikus technikus 2020.
Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC Raul Wallenberg Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Ápoló ápoló 2020.
Kanizsay Dorottya Katolikus Középiskola Ápoló ápoló 2020.

( * – A szakmai felelős által még elfogadható időpont)

Ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval köthető, aki:

 • 18. életévét betöltötte,
 • cselekvőképes,
 • magyar állampolgár,
 • büntetlen előéletű,
 • állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
 • megfelel a honvédségi ösztöndíjas hallgatókra vonatkozó egészségi, pszichikai, fizikai és egyéb alkalmassági követelményeknek,
 • hazai iskolarendszerű szakképzésben (ideértve a továbbiakban: a szakképesítés-ráépülés képzés keretében) nappali, esti, levelező, távoktatásos iskolai rendszerben tanulmányokat folytató tanulói jogviszonyban álló, vagy hazai felsőoktatási intézmény nappali tagozatos képzésén vesz részt
 • folyamatos tanulmányok folytatását – kivéve az engedélyezett halasztás esetét – vállalja, továbbá
 • vállalja, hogy a képzés befejezését követően az MH-val létesített szerződéses szolgálati viszonyát legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező ideig fenntartja.

Az ösztöndíjat elnyert hallgatókkal a Bizottság döntésének közlését követően legkésőbb a szemeszter vagy félév második hónapjának utolsó napjáig, a szemeszter vagy félév kezdetére visszamenő hatállyal lehet ösztöndíjszerződést kötni.

Nem köthető ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval, akivel szemben büntetőeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárást – van folyamatban, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig.

Az ösztöndíjra pályázatot benyújtó hallgató tudomásulvételével és hozzájárulásával – a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 31. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, a szolgálati jogviszony létesítésére vonatkozó feltételekre figyelemmel – a büntetlen előélet és magyar állampolgársággal való rendelkezés feltételének fennállása előzetesen ellenőrizhető.

A tanévenként meghirdetésre kerülő ösztöndíjat elnyert hallgató az ösztöndíjszerződésben a meghatározott szemeszter, illetve félév kezdőnapjától szerződéses állományba vételének időpontjáig ösztöndíjra jogosult.

Az ösztöndíj havi összege a felsőoktatási intézményben tanulók esetében:

 • felsőoktatási intézmény hallgatója esetében az illetményalap (44.600.-Ft) 300%-a (133.800.-Ft);
 • szakképző iskola tanulója esetében az illetményalap (44.600.-Ft) 150%-a

(66.900.-Ft).

Jelentkezési határidő letölthető itt.

A pályázatnak az adatlap szerint tartalmaznia kell:

 • A pályázatot benyújtó hallgató személyes adatait (név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel stb.);
 • Igazolást a hallgatói vagy tanulói jogviszonyról (oktatási intézmény adatai, neve, címe, elérhetősége, intézményvezető aláírása, pecsét);
 • Adatkezelési nyilatkozatot
 • önéletrajzot

Külön csatolni kell:

 • Tanulmányi eredményének hiteles igazolása (leckekönyv, bizonyítvány hiteles fénymásolata)
 • hatósági erkölcsi bizonyítvány (a pályázat benyújtásakor érvényes)
 • államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány másolata
 • személyi igazolvány és lakcímkártya másolata

A pályázat beérkezésének határideje legkésőbb 2019. július 17. A pályázatokat írásban (ajánlott tértivevényes elsőbbségi küldeményként) az alábbi címre kell eljuttatni:

Név: Magyar Honvédség Parancsnoksága Személyzeti Csoportfőnökség
Cím: 1114. Budapest, Schweidel u. 2-4.

Postai cím: 1885. Budapest, Pf. 25.
Telefon: 06-1-474-11-11

A borítékra rá kell írni: „Pályázat HM ösztöndíjra

Külön meg kell nevezni a borítékon a megpályázott szakot/szakirányt/ágazatot.

A pályázat elnyerőivel sikeres alkalmassági vizsgálatot követően ösztöndíjszerződés kerül megkötésre.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Varga Zoltánné alezredes, Hajdu Attiláné alezredes és Szoták Róbert őrnagy ad (tel.: 06/30/344-04-90/24-162, 24-170, 24-172,
e-mail: varga.zoltanne@hm.gov.hu, hajdu.attilane@hm.gov.hu szotak.robert@hm.gov.hu,).

Az erre a célra létrehozott bizottság a beadott pályázatok előzetes elfogadásáról 2019. július 26-ig dönt. A befogadott pályázatot beadók alkalmassági vizsgálata tervezetten augusztus és szeptember hónapban kerül lefolytatásra. A pontos időpontról e-mail-ben kapnak az érintettek tájékoztatást. 

A hiányosan, rosszul kitöltött pályázatok hiánypótlására az értesítéstől számított 5 munkanapos határidőn belül van lehetőség. A hiányos, határidőn túl beküldött pályázatok érvénytelen pályázatként kizárásra kerülnek.