Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja – 2018


A második világháborút követően újjáalakuló Csehszlovákiában a Beneš-dekrétumok a kollektív bűnösség elvére hivatkozva a németeket és a magyarokat tették felelőssé az ország “felbomlasztásáért”, a háborús vereségért és károkért. Ezért megszüntették a magyarok állampolgárságát és a tiszta szláv állam megteremtésén munkálkodó szlovák államvezetés változatos módszereket alkalmazva erőszakos úton távolított el az országból több tízezer magyart.

Ebben a tanévben is rendhagyó történelemórára vártuk a diákokat. Iskolánk diákjain kívül meghívást kaptak a rendezvényre a város iskoláinak diákjai is, hogy méltóképp emlékezhessünk a gyászos időszakra. Megtelt Nógrád megye egykori megyeházának díszterme, mely igazán méltó helye volt a megemlékezésnek.

A program kulturális ráhangolódással kezdődött. Az ipolybalogi Művészeti Alapiskola Kiss Zenészek együttese lépett fel a diáksereg előtt. Hangulatos, vidám kezdése volt ez a napnak. A lágy dallamok, a dob ütemessége, a húrok harmonikus csengése finoman ráhangolta a résztvevők lelkét az azt követő előadásra. A mintegy háromnegyed órás koncert után kis szünetet követően a történelemóra következett

A történelemóra vendége és előadója Gubík László, a felvidéki VIA NOVA elnöke, az Esterházy Akadémia igazgatója volt, aki a történelem kerekét visszaforgatva magyarázta el a diákoknak, milyen út vezetett a 19. század végétől Trianonig, majd a II. világháborún át a beneš-i dekrétumok elfogadásáig és életbe léptetéséig. Külön kitért a jelenkor kihívásaira, mellyel a határontúliaknak kell szembenézniük. Rámutatott, arra az abszurd jogi helyzetre, mely Szlovákiában a magyarokat még mindig a kollektív bűnösség elve alapján megbélyegez.

Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja – 2018