“Mert a haza lelked része” – rendhagyó történelem- és irodalom óra


Rendhagyó formában ismerkedtek iskolánk diákjai a felvidéki magyar sorssal, a felvidéki magyarság múltjával és jelenével. A Rákóczi Szövetség iskolai szervezetének rendezésében megvalósuló programnak vendége volt Berényi József, a szlovákiai MKP elnöke, valamint Zsapka Attila és Madarász András, a mai felvidéki kulturális élet ikonikus alakjai, akik megzenésített verseket adtak elő a diákokból álló közönségnek.

dep4

A magyar törvényhozás 2012 decemberében a Felvidékről kitelepítettek emléknapjává nyilvánította április 12-ét. A választás azért esett erre a napra, mert a Beneš-dekrétumok rendelkezése szerint 1947-ben ekkor kezdték meg a kollektív bűnösség vádjával megbélyegezett több mint hetvenezer csehszlovákiai magyar erőszakos kitelepítését.

A rendhagyó tanórák célja volt egyrészt a középiskolás korosztállyal megismertetni a magyarság történelmének ezen tragikus fejezetét, másrészt közelebb hozni hozzájuk Felvidék mai kulturális életét, hiszen a közös kultúra Trianon óta határokon átívelő összetartó kapocs a nemzet szétszakított testén.

A program rendhagyó irodalomórával kezdődött, amelyen Zsapka Attila és Madarász András kortárs ( Varró Dániel, Lackfi János, Böröczki Mihály) és klasszikus ( Tompa Mihály, József Attila) költők megzenésített verseit adta elő -kapcsolódva a Magyar Költészet Napjához is, amelyet éppen április 11-én ünneplünk. Szívhez szóló vagy éppen játékos dallamok, profi zene-és énektudás, mélyértelmű szövegek- mindez elvarázsolta a diákokból álló közönséget, akik ráismertek “valahonnan ismerős” rég hallott sorokra, vagy együtt énekelték az előadókkal: ” Mert a haza nem eladó, Ezüst pénzre sem váltható, Mert a haza lelked része, Határait beléd véste…” Az Érsekújvárról érkezett előadók nem egyszerűen egy koncertet adtak, hanem a középiskolás diákok lelkét is megérintve vertek hidat anyaországi és felvidéki magyarok között.

dep5 dep6 dep7

 

A koncert után Berényi József tartott tanulságos előadást Közép-Európa, benne Magyarország és Csehszlovákia majd Szlovákia XX. századi történetéről, az első és második világháborúról, Trianonról, a benesi etnikai alapú revans-politikáról, amelynek több tízezer magyar esett áldozatul. A politikus kiemelte, hogy mennyire fontosak az ilyen rendezvények, hiszen segítenek lerombolni az emberekben élő sztereotípiákat a szlovákiai magyarokkal kapcsolatban. ” Mi nem “cseszkók” vagyunk, hanem magyarok. Nem a TV-ből tanultunk meg magyarul, hanem ez az anyanyelvünk. Összetartozunk!”-hangsúlyozta az MKP elnöke.

Az előadásból megismerhettük az első és második világháborút követő időszakot, a soknemzetiségűvé váló Csehszlovákiát, majd a második világháborút követő, ma már elképesztő világot, amelyben a felvidéki magyaroknak élniük kellett. A változást 1989 hozta meg, de nem ment minden könnyedén. “A demokrácia nem old meg semmit automatikusan, nekünk magunknak kell küzdenünk a sorsunkért.”- hangsúlyozta Berényi József, aki azt is hozzátette: a közös jövő a békés együttélésről kell, hogy szóljon. “Ebben tudnak nekünk segíteni magyarországi barátaink, hogy közösen találjuk ki a lehetőségeket.”

dep8

A rendezvény – amelynek főszervezője Czibulya Márk tanár úr volt, aki maga is felvidéki, ipolybalogi lakos- rendkívül hasznos volt, hiszen történelmünk ezen kevésbé ismert része sokáig elhallgatott-eltitkolt volt, történelemórákon kevésbé kapott nagy hangsúlyt. Másrészt a magyarországi magyar diákok még ma sem tudnak sokat a felvidéki magyarokról, az ottani problémákról és a felvidéki kulturális életről. Mindezt segített közelebb hozni a balassagyarmati rendezvény, melyet megtisztelt jelenlétével Karaffa Attila, a Dunaszerdahelyi MKP elnöke, a Pázmaneum Polgári Társulás ügyvezető elnöke, valamint Balogh Gábor, a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmányának elnöke is.

Rembeczki Vivien, 10. KV  osztályos tanuló így számol be a programról:

   “Ki ne szeretne dalolva megismerkedni a versekkel? Mi, mikszáthos diákok  rendhagyó történelem- és irodalomórákon vehettünk részt. Zsapka Attila és Madarász András segítségével megzenésített versekkel ismerkedhettünk meg. Legjobban a “Mert a haza nem eladó” címû költemény tetszett, mert ezt együtt, közösen énekeltük. A zenészek elôadása után Berényi Józsefet hallhattuk, aki az MKP elnöke. A szlovákiai magyarság múltjáról és jelenlegi helyzetérôl számolt be nekünk. Remélem többször is lesz lehetôségünk részt venni ilyen rendhagyó órákon.

Iskolánk tavaly emlékezett első ízben a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapjára. Akkor Baki Attila történész és a Kicsi Hang verséneklő együttes volt vendégünk.

Fotók: Horváth Attila